Avansert søk
Når konflikter oppstår

Når vi mennesker kommer i konflikt med hverandre, hender det at vi opplever både usaklighet og at både vi selv og andre er påståelige. Vi forstår at sinne har en årsak, likevel hender det at vi går i forsvar, fordi vi tar den andres irritasjon eller sinne som et angrep. Men dersom vi klarer å sette oss inn i følelsene bak sinne og frustrasjon hos motparten, er det lettere å forstå den andre og komme til klarhet i hva problemene dreier seg om. På denne måten er det lettere å forsøke å finne løsning.

Det er naturlig å møte mennesker med tillit. I konfliktsituasjoner kommer denne tilliten til syne ved at begge parter prøver å forklare seg, i god tro på at den andre parten også ønsker komme til enighet. Forklaringer, diskusjoner eller møter er vanligvis til hjelp når man skal drøfte problemer, og i disse fora kan alle involverte få lov å komme med sitt standpunkt i saken. Dersom man ikke føler at motparten forstår, er det heller ikke uvanlig at det blir skrevet et forklarende brev for å utdype en sak.

Disse metodene er de fleste vant med å forholde seg til. Vi forventer også til en viss grad at problemene kan løses, og at vi kan fortsette ”der vi slapp”.

Men dette gjelder ikke, dersom du har med en person med psykopatiske trekk å gjøre.

Hos slike personer er det ikke noe mål å bli enig, derimot er målet å vinne kampen. Derfor fører ikke vanlige strategier frem i slike konfliktsituasjoner. Samtaler og møter fører til at situasjonen går fra ille til verre. Er du uenig med en person med psykopatiske trekk, risikerer du å bli en fiende som vedkommende vil bekjempe. Skriver du forklarende brev, vil psykopaten kose seg over å være i sentrum. Gråter du, vil du av en slik person bli sett på som en svekling. De viser ikke empati, men forakt i slike situasjoner. Du risikerer at alt du sier blir brukt i mot deg, og kampen hardner til.

Både i familier, på arbeidsplasser, i menigheter med videre, er mange mennesker fortvilt fordi de ikke ”kommer videre” i visse typer konflikter. Mange søker råd og hjelp for slike problemer. Hvordan mennesker opplever den hjelpen de får, kan du lese mer om her.

(23.11.2008)

Nyttige lenker:

Les mer om konflikthåndtering.
Epitel kan hjelpe deg


KOMMENDE KURS/TILBUD FRA EPITEL:

Utskriftsvennlig versjon