Avansert søk
Psykopatiske trekk

Vi kan møte mennesker med psykopatiske trekk på de fleste arenaer i livet. Det vil si at både barn og voksne kan være utsatt for disse, i privatliv og kirke så vel som i det offentlige.

Omfattende undersøkelser på 1980-tallet viser at det i USA var om lag fem prosent menn og en prosent kvinner som utviklet psykopati i løpet av livet. Den norske rettpsykiateren Hans Jacob Stang mener at antall personer med psykopatiske trekk er likt fordelt mellom kjønn, og anslår at omkring ti prosent av befolkningen har slike trekk.

Kilder:
* Dahl og Dalsegg (1997)
* Dalsegg og Wesche (2008)
* Nasjonalforeningen for folkehelsen/Helsenytt for alle (i: ibid).

(14.11.2008)

Nyttige lenker:

Tegn på psykopatiske trekk og psykopati


KOMMENDE KURS/TILBUD FRA EPITEL:

Utskriftsvennlig versjon