Avansert søk
Samfunnsmessige konsekvenser

Når personer med psykopatiske trekk krenker andre mennesker, fører det til store problemer hos den enkelte, men det kan også ha stor innvirkning i et samfunnsmessig perspektiv. Dette kommer til uttrykk ved at sykemeldinger, økonomiske og familiære problemer ikke sjelden oppstår som følge av at mennesker har slike psykiske belastninger over tid.

Personer med psykopatiske trekk finnes i alle deler av befolkningen. De søker gjerne makt, derfor finnes en del psykopater også blant toppledere, direktører og andre i høye posisjoner i samfunnet, i kirker så vel som i det vanlige arbeidslivet. Den psykiske volden foregår ofte på tomannshånd med overgriper, derfor føler mange seg alene om opplevelsen. Mange synes det blir vanskelig å sette ord på det de gjennomgår, og tenker at ingen andre på jobbe vil forstå hva som skjer. Dette er da også tilfelle i flere slike saker. Torkelsen sier at flere av ofrene sier at de hadde vært utsatt for konfliktskaperens bruk av kontroll, falsk omsorg, nedlatende omtale, uforutsigbarhet, lojalitetskrav og danning av allianser, og at krenkeren manglet empati.

Offeret føler ofte skyld fordi situasjonen gir konsekvenser både for den det gjelder, familien og for arbeidsplassen. Sykemeldinger, permisjoner og behandlinger ved psykiske sammenbrudd og langvarige helsemessige belastninger blir ofte nødvendig. Dette er de samfunnsøkonomiske konsekvensene.

Kilder:
* Dalsegg og Wesche (2008)
* Torkelsen (1998)

(16.11.2008)


KOMMENDE KURS/TILBUD FRA EPITEL:

Utskriftsvennlig versjon