Avansert søk
Seminar i menigheter

Mange sliter med trosmessige problemer etter å ha vært utsatt for usunn maktutøvelse i kristne miljø. Epitel tilbyr derfor undervisning med særlig fokus på hvordan forbygge dette i kirkene. Epitel er faglig basert, og gjennom årene har vi opparbeidet erfaring og kompetanse til forebygging og bistand til menigheter, ledere og enkeltmennesker landet rundt.

Epitel er det eneste hjelpetilbudet i sitt slag, og har to mål for virksomheten: hjelpe mennesker som er utsatt for usunn maktutøvelse og å spre faglig kunnskap om asymmetriske konflikter. Siden 2009 har utallige mennesker tatt kontakt for råd og veiledning, ikke minst har medlemmer og ansatte i ulike kirkesamfunn søkt bistand. Epitel tilbyr individuelle samtaler, veiledning i fastlåste konflikter i stab, fagdager og seminar. Vår undervisning i forsamlinger inviterer til påfølgende samtaler om kristen virkelighetsforståelse, i tillegg til utdrag fra samme tema som i epitels øvrige program. Seminarene kan være lørdags samlinger fra midt på dagen eller i kortere form med en kveldssamling.
Tilbakemeldingene har vært veldig positive både fra lederskap og enkeltindivid.

       
Last ned plakat med informasjon om temasamling/foredrag i menigheten eller faglig input til staben.

(14.11.2008)


KOMMENDE KURS/TILBUD FRA EPITEL:

Utskriftsvennlig versjon