Avansert søk
Tegn på psykopatiske trekk og psykopati

Det er kun leger og psykologer som kan og skal stille diagnoser. Epitel ønsker ikke å diagnostisere noen. Men for å forstå hvilke personlighetstrekk som kan føre til at noen opplever seg krenket, velger vi her å skrive kort om kjennetegnene på psykopatiske trekk.

Et tema i Epitels undervisning handler om hva som menes med psykopatiske trekk og psykopati. Her er et lite utdrag

av denne undervisningen som gruppemedlemmene får:

I grove trekk kan man skille mellom kriminelle personer og ikke kriminelle personer når mennesker med psykopatiske trekk skal beskrives. Vi kan se at det er noen forskjeller mellom de trekkene som gjengis for første gruppe, og de som gjelder for andre gruppe. Årsaken til dette er at de undersøkelsene som det først blir referert til, for en stor del ble gjort på kriminelle personer under soning.

Det er kanskje den ikke-kriminelle personen med psykopatiske trekk vi oftest møter.

Felles for begge typer psykopatiske trekk, er at væremåten kan virke krenkende for ofrene, og føre til at disse blir påført store lidelser.

Verdens helseorganisasjon er forpliktet til å bruke et internasjonalt system når det gjelder diagnoser, og i dette systemet blir psykopati kalt dyssosial personlighetsforstyrrelse. For å få denne diagnosen må tre av de følgende kjennetegn ha vært vedvarende over lang tid.

Når det gjelder psykopatiske trekk hos ikke–kriminelle, gjengis disse i Handbook of psychopathy (2006). Det var Scott O. Lillenfeld som utarbeidet et skjema som ble vurdert som pålitelig mål for psykopati, og ble brukt i kombinasjon med andre intervjuer.

Litt forkortet er disse trekkene:

Flere av oss kan kjenne seg igjen i noen av disse trekkene. For eksempel selvopptatthet eller at vi ”skrur på sjarmen” noen ganger. Psykopatiske trekk kan derfor beskrives som menneskelige trekk, men de fremkommer i en ekstrem form. Dersom de negative egenskapene forsterker og påvirker hverandre, kan det være farlig både for personen selv og for andre.

Det kan se ut som om det er flere menn enn kvinner med slike psykopatiske trekk.

Kilde:
Brudal, Lisbeth F. (2007).
Dahl, Alv A. og Aud Dalsegg (2000).
Patrick, Christopher J. (2006).

(23.11.2008)


KOMMENDE KURS/TILBUD FRA EPITEL:

Utskriftsvennlig versjon