Avansert søk
Anbefalinger

Fra førsteamanuensis dr. theol, tilknyttet Universitetet i Stavanger

Om man henvender seg til ”vanlige folk”, slik Epitel gjør, vil det derfor være meningsfullt å bruke psykopatibegrepet. Det vil gjøre det mulig å finne gjenklang hos personer som er utsatt for alvorlige krenkelser, men som ikke uten videre har en faglig bakgrunn som kvalifiserer for en mer differensiert begrepsbruk. Avgjørende blir det at man i neste omgang fyller begrepet med et innhold som er faglig holdbart. Så langt jeg kan vurdere er dette ivaretatt i det undervisningsmaterialet som Epitel har utarbeidet. På en faglig forsvarlig måte vil dette materialet kunne være til ”hjelp for psykopatofre”.
(06.11.09) Les mer om dette temaet...

Fra tidligere allmennpraktiserende lege

Selv har jeg vært allmennpraktiserende lege i 25 år. Jeg ser Epitel som en svært nyttig aktør i kampen mot psykopatenes påvirkning av enkeltmennesker (og samfunnet forøvrig). Tidligere dekanus ved Universitetet i Bergen Tollak B. Sirnes skrev engang: "Ikke la psykopatene få makten i dagliglivet". Dessverre har de nettopp det, de er ofte svigermors drøm så lenge det varer.
(06.09.09) Les mer om dette temaet...

Fra overlege dr. med. ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet HF

Jeg ble overrasket og glad da jeg fikk vite om Epitel og om arbeidet dere gjør og planlegger å gjøre for å informere om psykopati og å hjelpe psykopatofre. Det er nok langt flere psykopater og personer med psykopatiske trekk enn folk flest er klar over. Ofrene lider ofte alene i det stille og mange får sine liv fullstendig ødelagt. Ofte er barn involvert..
(06.09.09) Les mer om dette temaet...


KOMMENDE KURS/TILBUD FRA EPITEL:
  • 30.10.17: Ny bok: Utvei ved mobbing og psykisk vold
  • 10.09.18: Kontakt Epitel